Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Døvetolk

Skrevet av Jo Arve Furland.

Må du ha tolk på kort varsel utenom tolketjenestens åpningstid?

Send SMS til Akuttvakten på nr 95835201.

Vanlige tolkebestillinger skal fortsatt sendes til SMS-nr 95923310.

Den som ønsker bildetolking via 3G mobiltlf, ringer 21 05 32 03

Den som ønsker bildetolking via PC, bruker denne adressen: bilde@tolk.nav.no. Hørende telefon til tolketjenesten og bildetolktjenesten er nå: 70 32 19 59.

Telefax: 70 32 19 51.

Epostadressen er som før: tolk.moreogromsdal@nav.no.