Ålesund Døves Aktivitetsklubb har gjennomført årsmøte 2020 (3)

Skrevet av Jo Arve Furland.

20200305 201523
Ålesund Døves Aktivitetsklubb har gjennomført årsmøter 5. mars 2020 i Møre og Romsdal døveforening lokale kl 1700 første spiste middag så starte årsmøter kl 1800.
19 medlemmer møtte opp til sammen. Leder Jo Arve ønsker alle velkommen og tatt ett minutt stillhet for de 1 medlemmer som gikk bort i løpet av 2019.
Arne Karlsnes ble valgt til møterleder, Vibeke Larsen ble valgt til referent.
Protokollunderskrivvere ble valgt : Rune Friborg og Erlend Holsen.
Dagsorden på årsmelding ble godkjent.

Kommentar om at det bør stå opplyst på årsmeldingen når Ålesund Døves Aktivitetsklubb ble stiftet.P.3 Styreleder Jo Arve Furland informerte om Norges Idrettsforbund sitt vedtak om at fra 2021 blir det ordet «revisor» blir endret som «kontrollutvalget».P.5 Bør stå opplyst årets antall medlemmer i forhold til fjorårets antall medlem som viser oppgang eller nedgang på antall medlemmer.P.8 I følge om medlemsmøtet: «etter medlemmers ønske» skal strykes på årsmeldingen.Klubbens årsmelding ble godkjent med de endringer som er nevnt ovenfor.
Regnskapene viste et overskudd på kr 75 970,26,-
Forklaringer på tekniske regnskapet både inntekter og utgifter.
Ble lagt fram revisors beretning.
Regnskapet ble godkjent.

Kort diskusjon om at budsjettet som ble lagt frem viser preg av å holde seg lav profil i forhold til forventinger om høyere inntekt eller utgifter i forhold til regnskapet som viste overskudd for 2019.
Dermed er det godkjent for budsjett 2020

Helle Christiansen for 1 år. 2020/ 2021

Jo-Arve Furland   Står på valg for 2 år- 2020/ 2022
Harald Oppigård  Står på valg for 2 år- 2020/ 2022

Jo-Arve Furland er enstemmig valgt som leder

Valg av nestleder:
Harald Oppigård                                              for 1 år

Harald Oppigård er enstemmig valgt som nestleder
Et benkeforslag ble gjennomført med resultat:


Harald Oppigård 10 stemmer
Arne Karlsnes 8 stemmer
1 blank

Varamedlemmer:
Rune Friborg                     Gjenvalgt            for 1 år

Kirsti Fylling                     Gjenvalgt           for 1 år

Kontroll utvalget for 1 år:
Tor Inge Gausnes       
Vara: Vidar Farstad                                      

Valgkomite`: Leder: Anna Oppigård, Britt R. Olausen.
Vara Yasmin Andersen

Avslutning

Jo-Arve Furland takket alle for tilliten ved å bli valgt som leder.
Han takket tellekorps og valgkomiteen for god gjennomføring av årsmøtet med konfekt som gave oppmerksomhet. Samme gaveoppmerksomhet fikk Arne Karlsnes også for mangeåriginnsats som styremedlem, og for vel godt gjennomført innsats som møteleder på årsmøtet. Dessuten fikk Vibeke O. Larsen samme gave oppmerksomhet som takk for innsats som referent på årsmøtet. Jo-Arve ønsket de nyvalgte lykke til og håper på et godt samarbeid med alle tillitsvalgte for neste periode. Ellers kort informasjon fra styreleder Jo Arve Furland om at det er kommet krav fra Norges Idrettsforbund om at det skal innføres protokoll for neste årsmøte. Han avsluttet årsmøtet med et nytt tidspunkt for årsmøte for neste år: 11.mars 2021.

Årsmøtet ble opphevet ca. kl.20.30.

Ålesund 11. mars 2020

 Fotobilder HER

Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive