NDI-utvalget 2015-2019 i Oslo

Skrevet av Jo Arve Furland.

gruppebilder ndi 2019
Jo Arve Furland og Arne Karlsnes som var med representanter. 

NDI-utvalget 2015-2019 arrangerte sitt siste døveidrettsseminar lørdag 19.oktober 2019, der temaet var «Døveidrettens fremtid». Alle åtte døveidrettslagene var representert, og til sammen var det 22 personer tilstede hvorav fire stykker var under 26 år.

Etter en kort introduksjon og gjennomgang av programmet i regi av NDI-utvalgets leder, Margareth Hartvedt, fikk alle døveidrettslagene fem minutter hver til å komme med et kort innlegg rundt idrettslagets situasjon.

Det nyvalgte Idrettsstyrets representant, Ole Jørstad, var også tilstede under den første delen av programmet på lørdag. Han er ny representant etter Marcela Bustos, og fikk sitt første møte med både NDI og døveidrettslagene denne lørdagen. Dessverre klarte ikke tolketjenesten i NAV å få på plass tolker til hele programmet, slik at vi kun hadde en tolk en time på lørdagsmorgen. Heldigvis fikk Ole med seg klubbenes innlegg.

Etterpå holdt Martin Berhovde et innlegg rundt «Døveidretten sett fra ungdommens øyne» hvor det også ble gjennomført gruppearbeid samt. felles diskusjon. Denne delen vurderte NDI som nødvendig å få formidlet på norsk også, og det ble derfor skrivetolket av et NDI-utvalgsmedlem fra tegnspråk til norsk.

Resten av tiden ble benyttet til informasjon fra NDI, informasjon om Deaflympics i tillegg til en orientering om NDIs diskusjonsforslag som har blitt sendt inn til ICSD. NDI ønsker at det igjen settes i gang nye diskusjoner rundt Deaflympics og Paralympics. Dette er et tema som har begynt å dukke opp igjen rundt i verden, og derfor noe som bør drøftes ytterligere. Årsaken til dette er at Deaflympics sliter med å få arrangører, noe som ofte gjør at det tar lang tid før et land tar ansvaret for å gjennomføre Deaflympics. Dette er ikke ideelt for utøvere og forbund. Usikkerhet rundt hvorvidt det blir gjennomført et Deaflympics eller ei, samt. forberedelser / motivasjon for den enkelte utøver.

Det ble også vist fram en visning av NDIs nye hjemmeside som plasseres hos NIF. Deretter var det en kort økt med gjennomgang av NIFs regler rundt kjønn samt. orientering rundt NIFs aldersgrenser samt. døveidrettsseminarets aldersgrenser i år – samt. årsaken til dette. Deretter var det en kort økt der deltakerne skulle diskutere sammen i mindre grupper og ramse opp hva NDIs arbeidsoppgaver. En nyttig økt der flere fikk seg en oppvekker rundt hva slags oppgaver som hører til NDI, og hva som hører til klubber / særforbund. Dette vil bli jobbet videre med senere også sammen med døveidrettslagene.

Døveidrettsseminaret 2019 ble rundet av med en felles middag på hotellet.

Søndag 20.oktober ble NDIs generalforsamling gjennomført. Agendaen ble gjennomgått av en strukturert møteleder. Beretningen for perioden 2015-2019 er sendt ut til klubbene. Generalforsamlingens siste agendapunkt var valg av fem utvalgsmedlemmer til NDI-utvalget 2019-2023.

Etter et spennende valg ble det tilslutt klart at NDI-utvalgets fem medlemmer, valgt av døveidrettslagene, er følgende:
• Leder: Morten Sletten, Oslo DSK
• Nestleder: Margareth Hartvedt, Oslo DSK
• Medlem: Ingvild Wilson Skjong, Ålesund DAK
• Medlem: Bjørn Røine, Oslo DSK
• Medlem: Guttorm Edman Jørgensen, Bergen DIK

Deres kan lese årsbretning HER

Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive