Ålesund Døves Aktivitetsklubb har gjennomført årsmøte 2019

Skrevet av Jo Arve Furland.

 

aarsmote 2019

 

Ålesund Døves Aktivitetsklubb har gjennomført årsmøte fredag 8. mars 2019 i Møre og Romsdal
døveforenings lokale kl 17. 21 medlemmer møtte opp til sammen. Leder Jo-Arve ønsket alle velkommen
og tatt ett minutt stillhet for de 1 medlemmer som gikk bort i løpet av 2018. Jo Arve ble valgt til møteleder. Harald Oppigård ble valgt til referent.
Protokollunderskrivere ble valgt: Rolf Inge Otterdal og Erlend Holsen.
Det ble ikke mange spørsmål på årsmeldingen. Likeså med regnskapet. Ellers godkjent. Det ble tatt med budsjett den gangen som ÅDAK er forpliktet til fra Norges Idrettsforbundet. Likeså må
ÅDAK endre på vedtekter. 
Jo-Arve Furland og Arne 1år igjen
Jo-Arve ble valgt til leder 1 år til.
Arne Karlsnes ble valgt til nestleder for 1 år.
Helle Christiansen til styremedlem. 2 år
Varamedlemmer: Rune Friborg og Kirsti Fylling 1 år.
Revisorer: Tor Inge Gausnes og Vidar Farstad.
Valgkomite: Leder Yasmin Andersen. Med seg har hun : Britt R. Olausen. Vara: Vidar Farstad.
Leder Jo-Arve takket for tilliten som leder og takket alle for gjennomførte sine oppgaver. Så er vi klare til
middag. 
 
Fotobilder HER
 
Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive